Športna prehrana in vzdržljivost

Beljakovine, ogljikovi hidrati ali maščobe?

Športna prehrana v očeh marsikaterega strokovnjaka predstavlja zelo pomemben dejavnik pri uspešnosti športnika. Drugi pa ustrezni športni pripravljenosti (treningom) pripisujejo pomembnejšo vlogo kot vrsti hranil. Strokovnjaki so namreč ugotovili, da imajo dobro trenirani športniki pri določeni obremenitvi z delom manjši respiratorni količnik in manjšo produkcijo laktatov kot ljudje, ki pretežno sedijo. Tudi pri različnih režimih prehrane so opazili pri dobro treniranih športnikih manj laktatov kot pri netreniranih ljudeh.

Med energijska hranila štejemo beljakovine, maščobe in ogljikove hidrate, čeprav športna prehrana daje poudarek izključno ogljikovim hidratom in le izjemoma maščobam. Priporočila za normalno prehrano zdravega človeka so v zelo širokih in spremenjlivih mejah 3 do 24 % beljakovin, 3 do 35 % maščob in 40 do 80 % ogljikovih hidratov glede na celodnevne energijske potrebe.

Med počitkom in lažjim delom je glavno gorivo maščoba, delež ogljikovih hidratov pa se povečuje z intenzivnostjo dela. Zanimivo pa je, da imajo dobro trenirane osebe manjšo glikogensko porabo od slabše telesno vzdržljivih. To pa pomeni, da športniki potrebujejo manj vnosa hranil kot nešportniki.

Testenine

Testenine

Pri delu z več kot 75 % maksimalne porabe kisika izgorevajo predvsem ogljikovi hidrati. Pri intenzivnem in daljšem delu pa je obseg glikogenskih rezerv omejen in pomeni limitirajoči faktor za kondicijsko kapaciteto. Obseg glikogenskih zalog je omejen zlasti pri večdnevnih telesnih naporih. Že Christensen in Hansen sta leta 1939 ugotovila, da je telesna zmogljivost po 4 do 7 dneh prehrane z obilico ogljikovih hidratov znatno boljša kot pri maščobnem režimu prehrane. Avtorja pa menita tudi, da se človek lahko prilagodi maščobni prehrani. Izkoristek bo boljši, če dan pred maščobnim obrokom uživamo več ogljikovih hidratov.

 

Športnik, ki se ukvarja s športi, ki zahtevajo večjo vzdržljivost naj v svoji športni prehrani ima pretežno ogljikove hidrate. Do utrujenosti namreč hitreje pride pri pretežno beljakovinski prehrani, sledi pa ji maščobna prehrana. Ob prehrani, ki vsebuje največ ogljikovih hidratov se lahko vzdržljivost športnika celo znatno poveča.

This entry was posted in Jedilniki, Obroki, Športni napitki, Tekočina and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.