Športna prehrana in poraba energije pri telesni aktivnosti

Športna prehrana in obremenitev športnika

Športna prehrana mora biti prilagojena potrebam športnika. Pomembno je namreč, da zaužije dovolj energije za svoje aktivnosti. Vadbi mora biti prilagojen tudi čas zaužitih obrokov. Podatki kažejo, da je največji učinek obroka eno uro po zaužitju. Termični učinek pa preneha okoli štiri ure po obroku hrane. Največji termični učinek ima beljakovinska in maščobna športna prehrana, najmanjšega pa ogljikohidratna prehrana.

Zaradi teh dejavnikov je pomembno, da športnik ne uživa hrane vsaj dve do štiri ure pred večjo telesno obremenitvijo, ko se presnova, zaradi zaužitja hrane, že očitno zniža ali že povsem izgine. Športnik lahko tik pred vadbo ali tekmovanjem zaužije obrok iz pretežno ogljikovih hidratov, saj bo tako bolj zmogljiv.

Seveda je zelo pomembno, da pri tem upoštevamo energijsko porabo za telesno aktivnost. Gre za številko, ki jo dobimo, če od celotne porabe energije, izmerjene med telesno aktivnostjo, odštejemo energijo za osnovno presnovo. Večji del porabljene energije pri športniku gre zlasti na račun telesne aktivnosti. Strokovnjaka Durin in Passmore sta določila energijske potrebe pri različnih telesnih aktivnostih, ki veljajo še danes. Povprečni dnevni faktor različne aktivnosti, pomnožimo z energijskimi potrebami v mirovanju in dobimo povprečne in okvirne energijske potrebe za moške in ženske pri določeni povprečni telesni masi. Na podlagi tega se potem določi ustrezna športna prehrana.

Posted in Jedilniki, Obroki, Rekreacija | Tagged , , , , , , , | Komentarji so izklopljeni za Športna prehrana in poraba energije pri telesni aktivnosti

Športna prehrana in energijske potrebe človeka

Športna prehrana za boljšo performo

Športna prehrana močno vpliva na sposobnost organizma, da ustrezno upravlja neko delo brez znakov utrujenosti. Z ustrezno prehrano bomo torej lažje dosegali zastavljne cilje pri športni aktivnosti.

Strokovnjak Hollman pravi, da je okoli 60% vzdržljivostne sposobnosti odvisne od genetskih dejavnikov, samo kakih 40% pa je pridobljene s treningom, ter z ustrezno športno prehrano. Vzdržljivost je pogojena z določeno energijsko kapaciteto, ki je anaerobna za obvladovanje zelo intenzivnih kratkotrajnih naporov in aerobna za obvladovanje srednje intenzivnih dolgotrajnih naporov. Za odvladovanje izredno dolgotrajnih naporov pa črpa organizem hranila iz energijskih zalog, ki jih zagotovi ustrezna športna prehrana.

Zdrav krožnik

Zdrav krožnik

Slaba prehranjenost močno zmanjša aerobno kapaciteto, s tem pa tudi moč in zdržljivost človeka ter njegovo počutje pri fizičnih obremenitvah. Pomemben podatek je, da s prehrano pridobimo le kakih 25 odstotkov energije, ki jo lahko spremenimo v mehanično delo. Poleg fizičnega napora pa porabljamo energijo še za rast, razvoj, vzdrževanje tkiv in telesno toploto. Zato je zelo pomembno, da športna prehrana ustreza idividualnim zahtevam. Vsak posameznik ima različno razporeditev porabe energije. Glavni dejavniki pa so poraba energije med počitkom, fizična aktivnost in termogeneza. Energijsko neuravnoteženje v daljšem časovnem obdobju lahko povzroči povečano ali znižano telesno maso. Če je človek v energijskem ravnotežju, potem je količina zaužite hrane lahko merilo za energijske potrebe človeka in kot taka pravilo za uravnavanje športne prehrane.

Ogljikovi hidrati

Ogljikovi hidrati

Če športna prehrana ne vsebuje dovolj energije glede na dnevne in tedenske energijske potrebe, če hrana ne vsebuje dovolj vitaminov in prvin in če poskrbimo, da pri zmerni energijski porabi ne pride do izsušitve telesa in znižanega krvnega sladkorja, je telesna sposobnost še dovolj dobra pri 10 % izgubi telesne mase. Športniki morajo zato paziti na utrujenost, ki je prvi znak pomanjkanja hrane. Deset dni brez ustrezne prehrane je še združljivo z ustrezno delovno storilnostjo. Z izgubo telesne mase, zlasti mišične, se zniža tudi največja možna količina vdihanega kisika. Posledica tega pa je manjša storilnost, moč in vzdržljivost pri delu in športu. Športniki morajo biti zato še posebej pozorni, da je športna prehrana ustrezna, saj bodo v nasprotnem primeru manj zmogljivi.

Posted in Jedilniki, Obroki, Rekreacija, Športni napitki, Tekočina | Tagged , , , , | Komentarji so izklopljeni za Športna prehrana in energijske potrebe človeka

Športna prehrana

Športna prehrana, kako do uravnoteženosti

Športna prehrana mora biti prilagojena potrebam vsakega posameznika. Pomanjkanje hranljivih snovi, občutek lakote in žeje zmanjša delovno sposobnost in voljo do fizičnga dela. Vsem je namreč dobro poznan pregovor: »Prazna vreča ne stoji pokonci«.

Športna prehrana - napitki

Športna prehrana – napitki

Dolgotrajna lakota in žeja oziroma dolgotrajno pomanjkanje hranil bo delovanje organizma okrnilo do te mere, da človek samo še životari. Hujše pomanjkanje lahko pripelje celo do nezavesti in smrti. Po drugi strani pa prevelika nasičenost organizma s hranili, bodisi zaradi dolgotrajne preobilne prehrane ali tudi enkratne, ki povzroči energijsko in hranilno prenaharanjenost in hiperhidracijo – prav tako zmanjšuje fizično kondicijo.

Optimalna športna prehrana je torej osnovni pogoj za dobro prihofizično kondicijo, vzdrževanje normalne prehranjenosti organizma oziroma uravnotežene prehrane pri normalno prehranjenemu organizmu pa je osnovni pogoj za dobro zdravje, dobro kondicijo in hitrejšo ozdravitev bolnika.

Športna prehrana

Športna prehrana

Z razvojem človeka, civilizacije, industrializacije in urbanizacije se je spreminjal tudi način življenja in prehrane. Ni še tako dolgo, kar smo spoznali, da kljub energijsko in hranilno uravnoteženi prehrani lahko pride do civilizacijskih bolezni, zaradi spremenjenega ritma prehrane. Športna prehrana  mora imeti ustrezno hranilno razmerje med energijskimi hranili v dnevni prehrani in energijsko gostoto. Vsako bolezensko stanje ali iztirjena presnova pa lahko poslabšata psihofizično počutje. Zato je nujno, da je naša športna prehrana ustrezna in ustreza potrebam organizma.

Posted in Jedilniki, Obroki, Rekreacija, Športni napitki | Tagged , , | Komentarji so izklopljeni za Športna prehrana

Telesna vzgoja, šport in rekreacija

Športna prehrana, njen pomen za športnika

Športna prehrana je zelo pomemben faktor za vse, ki se aktivno ukvarjajo s športom. Družba je uvedla telesno vzgojo z namenom, da bi vplivala na telesni razvoj mladine, utrdila njihovo zdravje, ter navadila na zdrav način življenja. Telesna aktivnost in športna prehrana, ki to aktivnost podpira, sta izredno pomembni sestavini zdravega načina življenja.

Zdrava prehrana

Zdrava prehrana

Pri resni rekreaciji gre za organizirano in dokaj usmerjeno športno dejavnost. Redni treningi razvijajo vse večje psihofizične zmogljivosti ter visoko športno kondicijo, ki omogoča vrhunske športne dosežke. Pravilna in uravnotežena športna prehrana ima pri tem tudi izreden pomen.

Za organizem kot integralno celoto je najbolje, če redno opravlja svoje funkcije. Za vse organe velja biološka potreba po delovanju. Pod vplivom dela se organi spreminjajo, rastejo, krepijo in večajo, seveda samo pod tem pogojem, če človek vzporedno uživa tudi ustrezna živila. Uravnotežena športna prehrana bo zagotovila dobro rast, razvoj in kondicijo organizma oz. optimalno zdravje.

Sodoben način življenja zahteva od človeka stalno telesno in duševno odpornost, ki pa ob pogostih stresnih situacijah niha in se nima časa hitro obnoviti. Prav zaradi tega mora imeti organizem določene rezerve, da se lahko čim bolj upira škodljivim vplivom okolja. Redna telesna aktivnost in zdrava športna prehrana sta pogoj za dobro odpornost organizma.

Posted in Jedilniki, Obroki, Pomanjkanje gibanja, Rekreacija | Tagged , , , , , | Komentarji so izklopljeni za Telesna vzgoja, šport in rekreacija